Media – archiwum

W najnowszym numerze magazynu „Rynek Estetyczny” znajdziemy artykuł obszernie opisujący nową metodę regeneracji skóry – preparat Sunekos – oraz badania jego skuteczności, które współtworzył dr Krzysztof Kaczyński.

W najnowszym numerze Kwartalnika Academy od Aesthetic and Anti-aging Medicine, oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Medycyny estetycznej i Anti-aging, ukazała się analiza wyników badania oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wyrobu medycznego Sunekos 200. Współautorem opracowania – a także samego badania – jest dr Krzysztof Kaczyński.

Harper’s Bazaar – w swoim dodatku poświęconym medycynie estetycznej – zamieścił notkę o wykonywanym w Kaczyńscy Clinic zabiegu Sunekos®200, a także dłuższy materiał promujący tę innowacyjną metodę regeneracji macierzy pozakomórkowej skóry

W magazynie Rynek Estetyczny ukazał się artykuł poświęcony rekomendacjom, dotyczącym wykonywania popularnych zabiegów. Rekomendacje opracowywane były przez zespoły ekspertów powołanych przez PTMEiAA – wśród nich znalazł się dr Krzysztof Kaczyński.

Prezentujemy poster ilustrujący wyniki badań dr Krzysztofa Kaczyńskiego, ogłoszone podczas Kongresu IMCAS, który odbył się w Paryżu w dniach 1-2 lutego 2018 r.

Zachęcamy do lektury artykułu poświęconego medycynie estetycznej, który ukazał się w kwartalniku Newsweek Zdrowie. Wśród ekspertów, których autorzy tekstu poprosili o konsultacje i wypowiedzi, jest Małgorzata Kaczyńska, współwłaścicielka Kaczyńscy Clinic.

Kolejny artykuł dr. Krzysztofa Kaczyńskiego dla Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine

 

Wstępna analiza wyników obserwacyjnego badania oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo urządzenia generującego plazmę stosowanego w niechirurgicznej blefaroplastyce powieki górnej na populacji polskich pacjentów

Obecnie w Polsce dostępnych jest kilka urządzeń, które wytwarzają plazmę z powietrza atmosferycznego, wykorzystując głównie prąd stały lub zmienny, a niechirurgiczna blefaroplastyka stała się jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów z wykorzystaniem plazmy medycznej. W okresie maj–sierpień 2017 r. zostało przeprowadzone badanie obserwacyjne z wykorzystaniem nowego na polskim rynku urządzenia Plasma BT. Przedstawione w niniejszej publikacji wyniki pośrednie po wykonaniu 2 zabiegów potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo tego urządzenia.

Nowy artykuł dr. Krzysztofa Kaczyńskiego dla Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine

 

Zastosowanie leków poza zarejestrowanymi wskazaniami w gabinecie lekarza medycyny estetycznej – prawo pacjenta do leczenia odpowiadającego wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej a odpowiedzialność cywilna lekarza wynikająca z terapii off-label

Wielu lekarzy w swojej codziennej praktyce zapewne wielokrotnie spotkało się z sytuacją, kiedy potrzeba leczenia pacjenta zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej wymagała od nich zastosowania leku niezgodnego z zarejestrowaną ulotką (off-label). W przypadku leczenia ze wskazań życiowych jest wiele argumentów za włączeniem terapii, która mimo braku rejestracji jest skuteczna, a często bywa ostatnią nadzieją na ratunek. W takiej sytuacji lekarz może też w przypadku ewentualnych roszczeń łatwiej przytoczyć argumenty broniące jego decyzję. Jest to zapewne także łatwiejsze w leczeniu chorób onkologicznych albo terapii chorób dziecięcych, kiedy dany lek był badany na dorosłych, a dawkowanie zostało opracowane wyłącznie dla tej populacji pacjentów. Ale czy tak samo będzie w medycynie estetycznej?

Podczas zakończonego niedawno Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Dr Krzysztof Kaczyński udzielił wywiadu platformie Zatoka Piękna. Zapraszamy do obejrzenia.

 

Zastosowanie plazmy w medycynie

Artykuł dr. Krzysztofa Kaczyńskiego dla Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine

 

Zastosowanie plazmy w niechirurgicznej blefaroplastyce – prezentacja przypadku

Plazma to czwarty stan skupienia materii, który w naturze występuje w szczególnych warunkach (np. wielką kulą plazmy jest słońce, plazmą jest też piorun, co często możemy obserwować w czasie burzy). Plazma znana jest i badana od XIX w. Zajmowali się nią już E.W. von Siemens i M. Faraday. W 1878 r. W. Crookes jako pierwszy stwierdził, że mamy do czynienia z czwartym stanem skupienia, a w 1894 r. N. Tesla wynalazł lampę plazmową, aż wreszcie w 1928 r. I. Langmuir wprowadził do powszechnego użycia pojęcie „plazma”.

Artykuł dr. Krzysztofa Kaczyńskiego dla FOOF FORUM

 

KOLAGEN I JEGO ROLA W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA

Kolagen odgrywa kluczową rolę w naszym życiu, a jego „dobra kondycja” ma bezpośrednie przełożenie na stan naszego samopoczucia i dobrostanu, czyli tzw. well being. Kolagen jest jednym z naszych najważniejszych białek strukturalnych. Znajduje się we wszystkich tkankach łącznych, m.in. w kościach, skórze, ścięgnach czy więzadłach, zapewnia też integralność strukturalną naszych organów wewnętrznych. Wreszcie jego kondycja przekłada się na jakość i wygląd naszej skóry czy na naszą sprawność fizyczną, co w konsekwencji przekłada się na nasze dobre samopoczucie.

Wypowiedzi dr Krzysztofa Kaczyńskiego dla Rynku Estetycznego (7.06.2017)

 

w tekście „Powstają rekomendacje dla medycyny estetycznej”

To jest ważne, żeby lekarz, wykonujący swoją pracę w gabinecie medycyny estetycznej, mógł się na tego typu oficjalne dokumenty powoływać – mówi w rozmowie z „Rynkiem estetycznym” Krzysztof Kaczyński, współautor jednej z rekomendacji, członek rady programowej projektu.

Artykuł dr. Krzysztofa Kaczyńskiego dla NOVA NEWS

 

NIECHIRURGICZNA BLEFAROPLASTYKA Z WYKORZYSTANIEM ZIMNEJ PLAZMY

Plazma jest czwartym stanem skupienia materii występującym w naturalnych warunkach w szczególnych sytuacjach (plazmą jest słońce czy piorun w czasie burzy). Plazmę poznano już w XIX wieku. Badał ją Ernst Werner von Siemens czy Michael Faraday. Plazma znalazła powszechne zastosowanie w XX wieku, wykorzystywana jest w oświetleniu ulicznym, jest nią też iskra wytworzona przez świecę zapłonową. W medycynie zaczęto ją wykorzystywać od około dwudziestu lat, głównie z powodu jej destrukcyjnych właściwości (np.: elektro-chirurgii)

Artykuł dr. Krzysztofa Kaczyńskiego dla serwisu MedSukces.pl

 

JAK STOSOWAĆ LEKI OFF-LABEL W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ?

Wielu lekarzy w swojej codziennej praktyce wielokrotnie spotyka się z potrzebą zastosowania leku off-label, tj. niezgodnie z zarejestrowaną ulotką. Celem artykułu jest analiza sytuacji prawnej, w jakiej znajduje się zarówno pacjent, jak i lekarz podczas ordynacji off-label. Z racji złożoności problemu w obecnym cyklu skupię się nad terapią off-label w zabiegach medycyny estetycznej spełniających definicję świadczenia zdrowotnego…

JAK STOSOWAĆ LEKI OFF-LABEL W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ? CZĘŚĆ 2.

W pierwszej część artykułu, odniosłem się do definicji terapii off-label, którą należy rozumieć jako zastosowanie niezgodne z zapisami charakterystyki produktu leczniczego oraz do braku prawnego zakazu ordynacji off-label.

Obecnie przeanalizuję prawa pacjenta i lekarza w zakresie leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną oraz kiedy terapia off-label nosi znamiona eksperymentu medycznego.

JAK STOSOWAĆ LEKI OFF-LABEL W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ? CZĘŚĆ 3.

W trzeciej, ostatniej części artykułu odniosę się do odpowiedzialności cywilnej lekarza wynikającej z leczenia off-label.

Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta, pacjent ma bezwzględne prawo do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną a nieodzownym elementem procesu leczenia jest prawo do informacji oraz prawo do decyzji o wyborze leczenia. Gdy zabieg niesie podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgoda taka jest wręcz obowiązkowa i powinna zostać wyrażona na piśmie.

Artykuł dr. Krzysztofa Kaczyńskiego dla kwartalnika Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine, oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

Wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione – luka w prawie czy nieznajomość prawa?

Streszczenie
Zarówno towarzystwa naukowe skupiające lekarzy, jak i media poświęcają ostatnio dużo czasu kwestii uprawnień do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej. Środowiska lekarskie stoją na stanowisku, że takie zabiegi mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarzy. Celem artykułu jest analiza obowiązujących przepisów prawa, dostępnych publikacji i próba odpowiedzi na pytanie, czy obecna sytuacja prawna upoważnia osoby niebędące lekarzami do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Chociaż obecne przepisy nie definiują wprost, kto jest uprawniony do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej przeprowadzanych bez wskazań medycznych, to analiza zapisów ustaw wskazuje jednoznacznie, że mamy w tym przypadku do czynienia z lekarskimi zabiegami nieleczniczymi. Uprawnione do ich wykonywania są osoby prowadzące działalność leczniczą, mające uprawnienia do świadczenia opieki zdrowotnej, dyplom lekarza oraz ważne prawo wykonywania zawodu.

Zapraszamy do lektury wywiadu, jakiego Małgorzata Kaczyńska, właścicielka Kaczyńscy Clinic, udzieliła magazynowi Madame.

 

Wywiad zatytułowano: „Uwielbiam zmiany”