LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ DR KRZYSZTOF JACEK KACZYŃSKI

Lekarz medycyny estetycznej Dr Krzysztof Jacek Kaczyński

 

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku i Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego (ukończone z wynikiem bardzo dobrym).
Z wyróżnieniem ukończył Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego działającą we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Medycyny Estetycznej (UIME) w Paryżu uzyskując tytuł Lekarza medycyny estetycznej.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA).
Członek Rady Programowej ds. Rekomendacji PTMEiAA.

 

Autor rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, definiujących zasady postępowania w zakresie leczenia pacjentów z użyciem wypełniaczy, toksyny botulinowej i lasera CO2.

 

Posiada specjalizację z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (ukończona z wynikiem bardzo dobrym).

 

Angażuje się w rozwój medycyny estetycznej poprzez prowadzenie badań naukowych jako autor protokołów i główny badacz, jako wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii oraz trener na szkoleniach praktycznych.

 

Jest autorem ponad 20 publikacji, doniesień naukowych i badań z zakresu medycyny estetycznej (dane z ostatnich 24 miesięcy).

 

W Kaczyńscy Clinic sprawuje nadzór merytoryczny nad jakością i bezpieczeństwem wykonywanych zabiegów.
Doktor Kaczyński w swojej pracy zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pacjenta, a przede wszystkim na uzyskiwanie podczas leczenia naturalnych efektów, wykorzystując certyfikowane preparaty i uznane, o potwierdzonej skuteczności, technologie.

 

W terapii przeciwstarzeniowej – w celu uzyskania najlepszych rezultatów – skutecznie łączy techniki iniekcyjne (wypełniacze, mezoterapia, komórki macierzyste, aminokwasy, toksyna botulinowa) z najnowszymi technologiami (HIFU, Plasma BT, laser frakcyjny CO2, laser naczyniowy QuadroStar Pro Yellow, nici liftingujące Aptos).

 

Publikacje i doniesienia naukowe:

 

Kaczynski K., Effectiveness and safety of HIFU technology – presentation of the study results on the Polish population. 22nd World Congress of Aesthetic Medicine, Warsaw, Poland, 26-29 of September 2019

 

Kaczynski K., Jalupro amino acids replacement therapy – could we live with or without you? 22nd World Congress of Aesthetic Medicine, Warsaw, Poland, 26-29 of September 2019

 

Kaczynski K., Pala P., Pawelczyk-Pala K. Final results of an observational study evaluating the efficacy and safety of patented cluster of non-crosslinked hyaluronic acid with amino acids in facial photo-aging treatment. 40 SIME Congress, Rome, Italy, 17-19 May 2019

 

Kaczyński K., Pawełczyk-Pala K. Wyniki końcowe badania obserwacyjnego oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo opatentowanego klastra niesieciowanego kwasu hialuronowego z aminokwasami w terapii fotostarzenia twarzy. XX MIĘDZYNARODOWY KONGRES DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ I MEDYCYNY ANTI-AGING. 8-10 marzec 2018. Warszawa, Polska

 

Kaczyński K., Sunekos – innowacyjny system regeneracji macierzy pozakomórkowej skóry – skuteczność i bezpieczeństwo poparte badaniami klinicznymi. Aesthetica, 5 (29), s. 68-75.

 

Kaczyński K., Ignaciuk A. Co wiemy o skuteczności i bezpieczeństwie HIFU na podstawie literatury? XVIII Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. 27-30 wrzesień 2018, Warszawa, Polska.

 

Kaczyński K., Rajkowska K., Pala P., Pawełczyk-Pala K. Wstępna analiza wyników obserwacyjnego badania oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania wyrobu medycznego Sunekos 200 w leczeniu objawów fotostarzenia skóry twarzy na populacji polskiej. AAAAM, 3/2018. s. 52-57.

 

Kaczyński K. Wyniki końcowe badania Plasma BT w niechirurgicznej blefaroplastyce powieki górnej. AAAAM, 3/2018. s. 52-57. s. 118-123.

 

Kaczynski K., Ignaciuk A. Final results of an observational study evaluating the efficacy and safety of a new plasma generator used in non-surgical blepharoplasty in Polish patients. 12th International Caucasian Congress on Plastic Surgery and Dermatology Kolkhida, July 6-8, 2019, Tbilisi, Georgia

 

Kaczynski K., Ignaciuk A. HIFU – what we know about its efficacy and safety based on literature review? 39 SIME Congress, Rome, Italy, 18-20 May 2018

 

Kaczynski K., Ignaciuk A. Results of an observational study evaluating the efficacy and safety of a plasma generator used in non-surgical blepharoplasty in Polish patients. 39 SIME Congress, Rome, Italy, 18-20 May 2018

 

Kaczyński K., Prezentacja wyników końcowych badania z zastosowania plazmy w niechirurgicznej blefaroplastyce powieki górnej. Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging. XIX Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. 9-11 marzec 2018. Warszawa, Polska.

 

Kaczynski K., Ignaciuk A., Final results of an observational study evaluating the efficacy and safety of a new plasma generator used in non-surgical blepharoplasty in Polish patients. IMCAS World Congress, Paris, France, 1-3 February 2018

 

Kaczynski K., Do we have gold standard in anesthesia for the upper eyelid blepharoplasty performed with plasma generators? IMCAS World Congress, Paris, France, 1-3 February 2018

 

Kaczynski K., Interim analysis of an observational study evaluating the efficacy and safety of a plasma generating device for non-surgical upper eyelid blepharoplasty in a Polish population. AAAAM, 4/2017

 

Kaczynski K., Off-label drugs use in the aesthetic medicine practitioner’s office – patient’s right to treatment according to current medical knowledge and physician’s liability resulting from off-label treatment. AAAAM, 3/2017

 

Kaczynski K., The use of plasma in non-surgical blepharoplasty – a case study. AAAAM, 3/2017

 

Kaczynski K., Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania Plasma BT® w niechirurgicznej blefaroplastyce górnej powieki na populacji polskiej. Prospektywne Otwarte Badanie Obserwacyjne oceniające zastosowanie w praktyce klinicznej wyrobu medycznego Plasma BT®. Doniesienie naukowe. ICAAM, 10.2017

 

Kaczynski K., Ignaciuk A., Kolagen i jego rola w organizmie człowieka. FOOD FORUM 4(20)/2017

 

Kaczynski K., Niechirurgiczna blefaroplastyka z wykorzystaniem zimnej plazmy. NOVA NEWS. 2017

 

Kaczynski K., Aesthetic medicine procedures performed by unlicensed individuals – legal gap or ignorance of the law. AAAAM, 1/2017

CERTYFIKATY