MAŁGORZATA KACZYŃSKA

Z wykształcenia jest psychologiem i menedżerem zarządzania kapitałem ludzkim. Jest certyfikowa­nym trenerem umiejętności psychospołecznych, certyfikowanym trenerem biznesu i coachem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

 

Jej pasją jest coaching biznesowy i life coaching. W swojej codziennej pracy wspiera i motywuje innych do zmian, kiedy nie wystarcza im do tego siły czy odwagi. Jest osobą, która we wszystkich i wszystkim dostrzega potencjał.

 

Jest wykładowcą i prelegentem podczas kongresów i konferencji związanych z ochroną zdrowia. Autorką
i współautorką publikacji w czasopismach branżowych. Jest ekspertem ds. komunikacji z pacjentem.

 

W Kaczyńscy Clinic udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi coaching dla osób pragnących zmiany jakości swojego życia, szukających wewnętrznej motywacji, potrzebujących wsparcia w procesie zmiany czy inspiracji do działania.