BADANIA NAUKOWE

Kaczyńscy Clinic to miejsce, w którym odnajdą Państwo życzliwą atmosferę i najwyższą jakość usług.

 

Nasze podejście do pracy to unikalne połączenie profesjonalizmu, talentu i empatii.

 

Ambicją naszego zespołu jest ciągłe doskonalenie swojej wiedzy i technik zabiegowych oraz rozwój poprzez prowadzenie badań i realizację grantów naukowych. Dlatego nasi lekarze są aktywnymi wykładowcami, autorami publikacji naukowych oraz badaczami prowadzącymi badania naukowe.

 

Obecnie w Kaczyńscy Clinic prowadzone są następujące badania:

2 lutego 2018 Dr Krzysztof Kaczyński będzie prezentował na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Estetycznej IMCAS w Paryżu doniesienie naukowe pt.:

 

Do we have gold standard in anesthesia for the upper eyelid blepharoplasty performed with plasma generators?

 

Introduction
The use of plasma (cold atmospheric pressure plasma) in so called non-surgical blepharoplasty is quite popular but data on efficacy and safety of this method still are limited. Aim of the ad hoc analysis of data from study performed between May-August 2017 was to evaluate the minimal occlusion time needed for effective topical anesthesia and pain level during procedure in order to define optimal anesthesia for plasma generators.

 

Materials and methods
It was one center non-interventional study evaluating efficacy and safety of non-surgical blepharoplasty. Primary end point: diameter (mm) change between the lower edge of the eyelid fold and upper eyelid edge in 3 lines: pupil, lateral corneal limbus and lateral canthus lines. Secondary end points: patient satisfaction (GAIS), healing evaluation, length of swelling and scabs measured in days and pain level measured with VAS. Topical lignocaine 9,6% and topical lignocaine with prilocaine (25mg+25mg/g) have been used in the 1st and 2nd procedure, respectively. In this ad hoc analysis topical anesthesia occlusion time and pain level were evaluated.

 

Results
10 patients were included into this study with an average age of 40.9 years. The occlusion time was 43,35 min (SD±3,36) and the pain level was 2,78 (SD±0,54). Maximum VAS was 3,8 (SD±1,08) for patients with occlusion time 38,5 min (SD±5,02) and minimum VAS was 2,2 (SD±0,78) for occlusion time 45,5 min (SD±4,37)

 

Analysis
Pain level was negatively correlated with occlusion time. Kind of the topical cream and level of energy used during procedure had lower impact of VAS level.

 

Discussion
In order to improve patient comfort during procedure with plasma generator, the occlusion with topical anesthetic should last at least 45min. It is recommended to use techniques increasing drug penetration in order to shorten occlusion time. Plasma shower before anesthesia may shorten by about 10 min occlusion time but due to small patient number further studies are needed.

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania Plasma BT® w niechirurgicznej blefaroplastyce górnej powieki na populacji polskiej. Prospektywne Otwarte Badanie Obserwacyjne oceniające zastosowanie w praktyce klinicznej wyrobu medycznego Plasma BT®.

Nr Protokołu: Plasma BT® 2017-01

 

Główny Badacz i autor protokołu badania: lek. Krzysztof Kaczyński

 

Wyniki pośrednie badania zostały złożone przez Dr Krzysztofa Kaczyńskiego w formie doniesienia naukowego na ręce Komitetu Naukowego Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (6-8.10.2017 Warszawa). Dr Kaczyński zaprezentował swoje wyniki podczas wykładu 6.10.2017, a dzień później poprowadził warsztaty – obejrzyj materiał wideo:

WIĘCEJ

Doniesienie naukowe złożone na ręce Komitetu Naukowego Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (6-8.10.2017 Warszawa).

 

Prezentacja wyników pośrednich (interim analysis) obserwacyjnego badania oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo urządzenia generującego plazmę stosowanego w niechirurgicznej blefaroplastyce górnej powieki na populacji polskich pacjentów.

 

Metodologia:

 

W prospektywnym badaniu obserwacyjnym, oceniającym zastosowanie w praktyce klinicznej wyrobu medycznego generującego plazmę gazową, w okresie od maja do lipca 2017, dokonano oceny skuteczności i bezpieczeństwa urządzenia podczas zabiegu niechirurgicznej blefaroplastyki.

 

Celem pierwszorzędowym badania była ocena skuteczności urządzenia mierzona zmianą (wyrażoną w mm) długości powieki od linii rzęs do brzegu fałdy powiekowej. Pomiarów dokonywano w linii źrenicznej, rąbka rogówki oraz kąta zewnętrznego. Cele drugorzędowe oceniały stopień zadowolenia pacjenta mierzony skalą GAIS, profil bezpieczeństwa, czas gojenia po zabiegu, długość utrzymywania się obrzęku i strupków.

 

Pacjenci zakwalifikowani do badania odbyli od 1 do 2 (z zaplanowanych w ramach obserwacji 3) zabiegów, które były wykonywane co 3-4 tygodnie. 4 tygodnie po ostatnim zabiegu przeprowadzana była wizyta kontrolna.

 

Analizę wyników dokonano z wykorzystaniem metod opisowych.

 

Populacja badana:

 

Spośród 10 pacjentów, spełniających kryteria włączenia, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu, w okresie od maja do lipca 2017, 8 pacjentów odbyło dwa zabiegi wraz z wizytą kontrolną a 2 pacjentów jeden zabieg wraz z wizytą kontrolną.

 

Omówienie wyników:

 

Cele pierwszorzędowe:

Po 2 zabiegach u 10 pacjentów uzyskano średnią redukcję fałdy powiekowej o 44% w linii źrenicznej, o 40% w linii rąbka rogówki oraz o 52% w linii kąta zewnętrznego.

 

Cele drugorzędowe:

Pacjenci (n=10) ocenili efekt pierwszego zabiegu za pomocą Globalnej Skali Poprawy Estetycznej (GAIS) jako znaczną poprawę ( n=3), widoczną poprawę (n=6) lub bez zmian (n=1). Efekt drugiego zabiegu (n=8) został oceniony jako optymalny efekt kosmetyczny (n= 1), znaczną poprawę (n=4), widoczną poprawę (n=2) lub bez zmian (n=1). Większość pacjentów oceniło gojenie jako zadowalające (2pkt.) lub zdecydowanie zadowalające (3 pkt.; wg skali -3 do +3) ). Po zabiegu obrzęk średnio ustępował po 2,16 dniach a strupki odpadały średnio po 3,74 dniach. Zdecydowana większość pacjentów nie zgłaszała działań niepożądanych. 1 osoba zgłosiła uczucie ciepła po wykonanym zabiegu.

 

Wnioski

 

Podczas 2-miesięcznej obserwacji generator plazmy okazał się skuteczną i bezpieczną alternatywą do chirurgicznej blefaroplastyki w leczeniu nadmiaru fałdy powiekowej, dającą możliwość indywidualizacji terapii dzięki 5 poziomom mocy oraz 3 trybom pracy.

 

Dystanser igły chirurgicznej poprawia wygodę operatora i precyzję zabiegu, co może mieć wpływ na skrócenie czasu wykonania zabiegu oraz czas gojenia.